Provanti logo

Provanti s.r.o.

Proces převodu na s. r. o.

Každému klientovi předem doporučujeme sjednání nezávazné schůzky, na které můžeme blíže poznat problematiku živnostníka, můžeme mu ukázat výhody i úskalí, aby se mohl rozhodnout pro efektivnější způsob svého podnikání.

Převod ordinace je časově náročný, v průměru trvá 4-6 měsíců. Proces rozdělujeme do dvou etap:

1. Etapa - založení společnosti s ručením omezeným:

 1. Uzavření zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy formou notářského zápisu.
 2. Výpis z katastru nemovitostí, získání živnostenského oprávnění, výpis z rejstříku trestů.
 3. Složení základního jmění společnosti – založení bankovního účtu.
 4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 5. Registrace společnosti u finančního úřadu.

2. Etapa - vyřízení udělení oprávnění PZS (NZZ):

 1. Aktualizace a schválení provozního řádu příslušnou hygienickou stanicí
  (viz vyhláška č. 306).
 2. Zpracování dokumentace k získání oprávnění k provozování zdravotnického zařízení na krajském úřadě pro tuto s. r. o. (viz Zákon o zdravotních službách...).
 3. Změnový zápis společnosti do obchodního rejstříku.
 4. Možnost zajištění vhodné formy pojištění odpovědnosti a majetku.
 5. Vyžádání nových smluv u zdravotních pojišťoven.

Cena

Cena zahrnuje veškeré povinné poplatky vůči třetím stranám:

Notář
(NZ o zakl. listině, o osvědčení o předložení listin, zápis do veřejného rejstříku a úhrn úkonů spojených s NZ)
3 600 Kč
Soudní poplatky2 000 Kč
Živnostenský rejstřík1 000 Kč
Krajský úřad1 000 Kč
Katastr nemovitostí, ověřování listin a podpisůcca 1 000 Kč

Za služby společnosti Provanti

17 000 Kč

Kompletní cena za převod ordinace na s.r.o. činí 25 – 27 tisíc Kč v závislosti na typu a velikosti zdravotnického zařízení.