Provanti logo

Provanti s.r.o.

Od 1. 4. 2012 není nutné při převodu OSVČ na s. r. o., pokud nedochází současně ke změně rozsahu a spektra poskytovaných služeb, podstoupit výběrové řízení u zdravotních pojišťoven na krajském úřadě.

Od 1. 9. 2015 je možné dědit a předávat lékařskou praxi jako OSVČ, není nutné výběrové řízení.

Lékař (OSVČ) Lékař (s. r. o.)
Lékařská dokumentace
 • Není majetkem OSVČ.
Lékařská dokumentace
 • Je majetkem společnosti.
Dědění ordinace
 • od 1.9.2015 je možno po domluvě s novým lékařem a za určitých podmínek převzít lékařskou praxi po zesnulém lékaři bez výběrového řízení.
 • Předmětem dědického řízení je pouze hmotný majetek (například vybavení ordinace).
Dědění obchodního podílu
 • V případě úmrtí společníka s. r. o. je jeho obchodní podíl na společnosti, který v našem případě přestavuje 100%, předmětem dědického řízení.
 • Dědicové mohou s. r. o. prodat nebo ji dále provozovat prostřednictvím odborného zástupce (lékaře jako zaměstnance), viz Prodej lékařské praxe.
Prodej lékařské praxe
 • Prodej lékařské praxe od 1.10.2015 je možný bez výběrového řízení.
 • Součástí prodeje není Registrace ZZ z Kú o PZS. Dojde k rozvázání smluv se zdravotnickými pojišťovnami a navázání na nového lékaře, kterému je přiděleno nové IČZ.
 • Získaný příjem podléhá dani z příjmů.
Převod obchodního podílu společnosti
 • V případě převodu obchodního podílu, nedochází u platně uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami k žádným změnám.
 • Snadný a výhodný budoucí prodej – po 5 letech osvobozený od daně.
Účetní povinnost
 • Vede daňovou evidenci.
 • Jako daňově uznatelný příjem si může subjekt uplatnit pouze skutečně obdržená plnění a daňovým výdajem jsou uznány prostředky, které byly vynaloženy na dosažení zisku.
 • Sazba daně z příjmů činí 15% pro rok 2015.
Účetní povinnost
 • Vede podvojné účetnictví.
 • Příjmem/výdajem je částka odpovídající vyfakturovanému (ač dosud neuhrazenému). Sleduje se časová souvislost (úhrada v roce 2015 na rok 2016 je daňovým nákladem pro rok 2015).
 • Sazba daně z příjmů činí 19% pro rok 2015.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • Jsou podepsány a vázány na OSVČ.
Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
 • Jsou podepsány a vázány na právnickou osobu.