Provanti logo

Provanti s.r.o.

Radim Šlapák

Ing. Radim Šlapák

je jednatelem společnosti Provanti s. r. o..

Ve své praxi se věnuje zejména financím se zaměřením na finanční řízení firem, a to menších i holdingově uspořádaných včetně řízení finanční strategie skupiny firem, dále finančnímu řízení projektů včetně zabezpečení externích zdrojů financování, řešením daňových záležitostí, stanovením vhodné struktury aktiv a pasiv společností.

Profesní kariéru začal v bankovním sektoru, kde pracoval 8 let jako úvěrový specialista se zaměřením na financování velkých firemních klientů. Zde získal zkušenosti uplatnitelné při jednáních s bankami a jinými finančními institucemi zejména ohledně získávání externích zdrojů financování firem a jejich projektů. Následně působil 10 let na pozici finančního ředitele velké developerské společnosti, zaměřené na průmyslové, obchodní a rezidenční projekty. V této pozici měl kompletní zodpovědnost za finanční řízení skupiny firem včetně jednání s orgány státní správy, auditory, daňovými a právními poradci. Podílel se na procesech přípravy a realizace prodeje několika společností zahraničním investorům.

Vzdělání získal na Technické univerzitě v Liberci kde vystudoval obor Ekonomika a řízení podniků.