Provanti logo

Provanti s.r.o.

Lenka Šlapáková

Lenka Šlapáková

V roce 1987 vystudovala průmyslovou školu v Liberci. Od tohoto roku se věnovala atletice – 400 m překážek, běhy. Byla velmi úspěšná, jednička v juniorské reprezentaci, tři roky druhá v ženách ČR. Úspěšnou sportovní dráhu přerušila nemoc, kterou však svojí vůlí a vitalitou překonala.

V r. 1991 se díky vrcholovému sportu dostala do Prahy, kde současně nastoupila svoji pracovní kariéru v bankovnictví. Zde se postupně vypracovala z pozice poradce pro cenné papíry, účetnictví, bankovní provoz až do funkce vedoucí odboru v oblastní pobočce. To se již v r. 1993 vrátila z Prahy zpět do Liberce, kde pod vedením skvělého a náročného ředitele oblastní pobočky získala cenné zkušenosti z řízení týmu pracovníků, vysoké nároky na firemní kulturu a poskytování kvalitních služeb klientům. Dostala šanci uplatnit svoji iniciativu a její náměty na zlepšení bankovních služeb byly uplatněny v bance s celorepublikovou působností. Využity byly zejména její organizační schopnosti, ve kterých skutečně vyniká.

Ve společnosti Provanti, s. r. o. má na starosti oblast jednání s klienty, organizační a formální záležitosti.

K jejím zálibám patří chov loveckých psů, se kterými se zúčastňuje různých výstav, zkoušek a soutěží. Největším potěšením je však pro ni čas strávený se svými třemi dětmi.